Parterapi

När ni som par inte kommer vidare i er relation eller behöver bryta gamla mönster kan ni behöva en oberoende part som kan lotsa er för när tilliten, närheten och kärleken försvunnit är det lätt att hamna i dysfunktionella mönster som skuldbeläggning och anklagelser bland annat.

När ni upplever att ni inte längre når fram till varandra, när kommunikationen inte fungera längre så är det viktigt att hitta verktyg som hjälper er i er kommunikation.

Kanske har just ni olika värdegrunder, sexuella problem, otrohet eller bristande tillit, maktkamp, aggressioner. Kanske har ni olika syn på ekonomiskt ansvar, föräldraskap och familjerelationer som leder er in i olika konflikter. De kan både vara utåtagerande eller kylig tystnad, vilket som, så leder det till en ohållbar situation och där kan Parterapi komma in och hjälpa er att reda ut och komma fram till hur just ni vill ha det i er relation, en relation som är sund och byggd på respekt för varandra.

Tillsammans kan vi uppnå goda resultat och för att nå framgång behöver ni båda komma till insikt om vad det är, var och en av er, som ni bidrar med i förhållandet. Att se och upptäcka både det positivt och negativt, utan att anklaga eller gå i försvar.

Parterapi kan också behövas i slutet av en relation, att få stöd och hjälp att lämna varandra på ett bra sätt. Det underlättar för att kunna komma vidare och finns det barn med i bilden är det oerhört viktigt för dem också att avslutet blir så bra som möjligt.


Relationscoach


Relationscoachning kan handla om att ta itu med olika svårigheter. Som sorgbearbetning, föräldraskap, svårigheter att hantera barn med speciella behov eller olika diagnoser som kan påverka relationen m.m

Alla former av relationer är välkomna. Det kan te x vara problem i familjen mellan föräldrar och barn, mellan syskonen, arbetskollegor eller vänner osv.

Här möts vi tillsammans för att uppnå goda resultat och för att nå framgång behöver ni komma till insikt om vad det är, var och en av er, som ni bidrar med i relationen. Att se och upptäcka både det som är positivt och negativt, utan att anklaga varandra eller gå i försvar.