Gitte Östling

Kan du känna att du inte riktigt är nöjd med livet, att du inte mår så bra som du vill, att du inte befinner dig där du vill i livet? Har du ont i kroppen eller själen? Vill du skapa förändring i livet men vet inte hur?

Jag hjälper dig att finna din väg till din inre personliga balans, harmoni och framgång

Det här brinner jag för:Du är varmt Välkommen till forBalance, den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Min vision är att du ska få uppleva din inre framgång,
så att du kan vara den bästa versionen av dig själv och må så bra som du önskar.

Efter över 25 år som Holistisk Livscoach
kan jag erbjuda dig en mängd olika behandlingsmetoder.  
Jag tar emot dig enskilt, er som par eller er som grupp

Här erbjuds kurser & upplevelsedagar 
Vill du som företagare låta din personal få hjälp genom forBalance 
så kontaktar du eller din personal mig direkt. 
Vill du som företag ha ett företagsevent som vi skräddarsyr för er så kontakta mig direkt. 
Vad hjälper jag dig med? 

Ont i kroppen? 

I alla behandlingsmetoder är själva kärnan att just du ska hitta tillbaka till din inre balans och helhet igen.
Värk och obalans i kroppen har inte alltid sin grund i det fysiska utan ofta, ända upp till 85%, kan smärtan härledas till känslor som sitter fast.

Alla mina verktyg leder till att lösgöra smärta och balansera dina obalanser så du mår bra både fysiskt och känslomässigt. 
Även i Meditations och Qigong kursen lär vi oss kroppskännedom, att lyssna till våra egna behov och  känna efter vad det är du behöver just nu för att må bra. 

Kroppsbehandlingar länk
Inte riktigt nöjd med  hur du mår ?

För forBalance är det Holistiska synsättet primärt, vilket innebär att jag ser  till helheten, att olika fragment i livet påverkar varandra och tillsammans skapar ett eller flera problem som är till för att lösas. 

Vägen dit är att balansera Kropp-Tanke-Känsla-Själ. Kanske känner du att du sitter fast i livet, att du skapat en massa hinder för att göra det du vill.  
 
Stressen kryper in i kroppen och skapar problem med den kognitiva förmågan som minne och koncentration.
 
Det är dags nu för dig att ta hjälp för att komma i balans och genom en bredd av olika behandlingsformer kan jag erbjuda dig en kombination  efter just dina behov som hjälper dig att börja läka nu. 
Samtal länk
Att se helheten i människan

Under 20 års tid har jag rest runt på jorden för att lära mig hur jag på bästa sätt kan hjälpa människor genom olika behandlingsmetoder och hur mina kunskaper som jag tilldelats ska kunna användas på bästa sätt. 

Jag insåg tidigt hur viktigt det är att ha flera olika valmöjligheter att behandla en kropp/ett problem på eftersom var och en av oss är en egen individ och har olika sammansättningar och behov. 

Att alltid ta med i beräkning att vi har och är en Kropp och Själ som ständigt samverkar och påverkar varandra genom Tanken och Känsla som ofta leds av vår Andning är en grundläggande filosofi hos mig. 

Holistiska behandlingar

Kurser jag har gått som utvecklat mina kunskaper löpande:

Hypnosterapi

Hypnoterapi, Hypnoanalys, suggestions samt par terapi genom hypnos & KBT, beroendeterapi genom hypnos, samt en mängd spetskompetenser: tidigare liv terapi, regression och progression – SSEAH

2005-2015

Healing

Trancehealer/trancemediumskap, Shaman – utlandsutbildningar i olika länder med lärare från USA, Canada, England, Portugal och Scotland

2009-2014

Akupressur

Akupressör och stressterapeut, basmedicin och aroma massör – Axelsons gymnastiska institut i Sthlm

 2007-2008

Beroende och medberoende

Beroende och medberoende-, par och grupp-,relations coach, mindfullness-, meditations instruktör – Livs Coach Akademin

2014-2017

Ledarksap och Intuition

Ledarskap och intuition – Creative Experienses Terry Evans AB

2012

Qigong

Qigong terapeut och Tui Na massör – Beidaihe Qigong & rehabilitation hospital Kina 

2003+2006

Tapping

Emotional Freedom Techniques (EFT) Tapping – Lars Lindström 

2006

NLP och Mediation

Orienteringskurs i coaching med NLP- Hälsoagenturen

Meditationslärare för metoden Andlighetens Hus – Lovisa Månson
2011-2012


Zone Healingtechnique

Bas och Advance utbildning hos ZoneHealingSchool i USA

2022-2023

Pågående 

Positiv Psykologi, Emotion Code, Konstterapi

2023

Skriv gärna till mig